VỀ ĐÂU?

Giới Thiệu:“Một chiếc xe bít bùng chạy qua… ngoại trừ người tài xế và mấy anh lính hộ tống, không một ai trên xe biết mình sẽ đi về đâu. Họ ngồi đó mà không thấy được ánh sáng và các sinh hoạt đang diễn ra bên ngoài. Họ chỉ biết hiện tại mình còn […]

Vì Sao Tôi Tin

Giới Thiệu: “  Để thực sự có được cuộc sống tốt đẹp, đức tin bạn phải dựa trên sự tin quyết hoàn toàn rằng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi.” Vi sao toi tin from co_doc_nhan       

Vì Sao Chúng Ta Tin ?

Giới Thiệu: “Vì Sao Chúng Ta Tin? của Paul E. Little là một quyển sách giá trị nhằm giải đáp những thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, chẳng hạn Kinh Thánh và Khoa học có mâu thuẫn nhau không? Phép lạ có thể xảy ra không? Tại sao Đức Chúa Trời cho phép đau […]

Môn Đệ Hóa

Giới Thiệu: “Bài học này mong ước đưa tân tín hữu đến chỗ nhận biết chính bản chất tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Các việc làm tội lỗi của chúng ta là chứng cớ về sự hiện hữu của bản chất tội lỗi. Tôi không […]

Kế Hoạch Phổ Biến Tin Lành của Chúa Giê-xu – Phần 1

Giới Thiệu: ” Một trong những khía cạnh quan yếu mà các chứng nhân Cơ-đốc phải đối diện trong thế giới ngày nay là khía cạnh liên quan đến chiến lược truyền giáo toàn diện. Nục đích căn bản của tập hướng dẫn nầy là để giúp bạn khám phá chiến thuật truyền giáo của Chúa Giê-xu trong […]

Kế Hoạch Phổ Biến Tin Lành của Chúa Giê-xu – Phần 2

Giới Thiệu: ” Một trong những khía cạnh quan yếu mà các chứng nhân Cơ-đốc phải đối diện trong thế giới ngày nay là khía cạnh liên quan đến chiến lược truyền giáo toàn diện. Nục đích căn bản của tập hướng dẫn nầy là để giúp bạn khám phá chiến thuật truyền giáo của Chúa Giê-xu trong […]

Giới Thiệu Công Tác Truyền Giáo

Giới Thiệu: ” Giáo trình Giới Thiệu Công Tác Truyền Giáo nhấn mạnh đến thế giới hiện nay của công cuộc truyền giáo. Nó được viết ra trong tinh thần: chúng ta đang sống trong một thời đại mới của công tác truyền giáo. Trụ sở sai phái các nhà truyền giáo ra đi ngày nay phải bao […]