Lược Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Giới Thiệu:“Hội thánh Tin lành Việt Nam được hình thành đã gần một thế kỷ (1911-2002), không do một giáo phái nào truyền giáo, nhưng lại do một Hội Truyền Giáo thuần túy đặt nền tảng, đó là Hội Truyền gíao Phước âm Liên hiệp (The Christian and Missionary Alliance). Quá trình phát triển tuy […]

Lịch Sử Thánh Ca

Giới Thiệu: “Mỗi khi hát những bài thánh ca tôn vinh Chúa, tôi thường tự hỏi tại sao những lời và nhạc của các bài hát này trở nên bất hủ? Tại sao những bài thánh ca đã trải qua hàng thế kỷ mà những con dân Chúa vẫn gửi gắm tâm hồn vào từng […]

Lịch Sử Cơ Đốc Giáo Việt Nam

Giới Thiệu:“Cơ Đốc Giáo là tôn giáo của những người theo Chúa Jêsus Christ (Đức Ki-tô), những người này còn được gọi là Cơ Đốc Nhân (Christians hoặc Chrétiens). Lịch sử Cơ Đốc Giáo được hoài thai từ khởi thủy của loài người khi Thượng Đế hứa ban một Đấng Cứu Thế (Đức Chúa Jêsus) […]