Ứng dụng “Đài Nguồn Sống”(Phiên bản 1.0) được phát triển bởi Đài Nguồn Sống – tiếng nói của Tình yêu, chân lý và hy vọng
dainguonsong

Sứ mệnh của Đài Nguồn Sống là phát triển chương trình phát thanh và cung cấp cho người nghe cách đi theo Chúa Giê-xu và vào Vương quốc của Ngài.
Đài Nguồn Sống giúp người nghe hiểu biết về Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi, là Đức Chúa Trời, và là Vua để họ nghe theo sự giảng dạy của Ngài, sống trong sự vâng lời, phục vụ Ngài và trở thành thành viên của một hội thánh địa phương.
Nguyền xin Thiên Chúa ban phước lành và năng lực cho quý vị để
có thể làm theo trong khi lắng nghe và tiếp nhận Lời Ngài.
Ban Biên Tập

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*