Giới Thiệu: “Quyển sách này nói về Tình yêu và Hôn nhân : Hôn nhân của bạn và cuộc tình mà bạn có thể kinh nghiệm được với người chồng hay người vợ của chính bạn.
Rất nhiều người nghĩ rằng cuộc tình như là một tình cảm say đắm giữa một người nam và một người nữ chưa có gia đình -ít ra không phải là giữa vợ chồng. Nhiều thế kỷ trôi qua thế giới đã cố gắng thuyết phục người ta có ý niệm rằng những cuộc tình vụng trộm của người lớn thì hấp dẫn hơn tình yêu trong hôn nhân…”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*