Kinh Thánh Theo Chủ Đề – Sự Khiêm Nhường

_ Hãy dẹp sự giận , và bỏ sự giận hoảng ; chớ phiền lòng , vì điều đó chỉ gây ra việc ác ( Thi thiên 37 : 8 )
_ Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo , là kẻ đáng rủa sả , hay lầm lạc các điều răn Chúa ( Thi thiên 119 : 21 )

_ Hỡi Đức Giêhôva , lòng tôi không kiêu ngạo , mắt tôi không tự cao , tôi cũng không tìm tòi những việc lớn , hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi – Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh , như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình ; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy ( Thi thiên 131 : 1- 2)
_ Dầu Đức Giêhôva cao cả , thì cũng đoái đến những người hèn hạ; còn kẻ kiêu ngạo , Ngài nhận biết từ xa ( Thi thiên 138 : 6 )
_ Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng ; nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường ( Châm ngôn 3 : 34 )
_ Khi kiêu ngạo đến , sỉ nhục cũng đến nữa ; nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường ( Châm ngôn 11 : 2)
_ Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn ; còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy ( Châm ngôn 13 : 10)
_ Người nóng nảy làm điên làm dại ; và kẻ toan mưu ác bị ghét ( Châm ngôn 14 : 17)
_ Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn ; nhưng ai nóng nảy tôn lên sự điên dại ( Châm ngôn 14 : 29 )
_ Người hay giận gây điều đánh lộn ; nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi ( Châm ngôn 15 : 18)
_ Sự kính sợ Đức Giêhôva dạy dỗ điều khôn ngoan ; và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng ( Châm ngôn 15 : 33)
_ Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giêhôva ; quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt ( Châm ngôn 16 : 5)
_ Đạo của người ngay thẳng , ấy là lìa bỏ sự ác ; ai canh giữ tánh nết mình giữ lấy linh hồn mình – Sự kiêu ngạo đi trước , sự bại hoại theo sau , và tánh tự cao đi trước sự sa ngã – Thà khiêm nhượng mà ở với người nhu mì , còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo ( Châm ngôn 16 : 17 – 19)
_ Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ ; và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành ( Châm ngôn 16 : 32 )
_ Khởi đầu tranh cạnh , ấy như người ta mở đường nước chảy ; vậy , khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn ( Châm ngôn 17 : 14 )
_ Ai ưa tranh cạnh ưa tội lỗi ; ai xây cất cửa mình cao kiếm điều hư sập ( Châm ngôn 17 : 19 )
_ Người nào kiêng lời nói mình có tri thức ; còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng ( Châm ngôn 17 : 27)
_ Trước khi sự bại hoại , lòng người vẫn tự cao ; song sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng ( Châm ngôn 18 : 12 )
_ Người hay nóng giận dữ tợn , sẽ phải mang hình ; vì nếu con giải cứu hắn, ắt phải giải cứu lại nữa ( Châm ngôn 19 : 19 )
_ Người nào giữ mình khỏi tranh cạnh , ấy là sự tôn vinh người ; chỉ kẻ điên cuồng sa vào đó mà thôi ( Châm ngôn 20 : 3)
_ Mặt tự cao , lòng kiêu ngạo , và ngọn đèn của kẻ ác , đều là tội lỗi ( Châm ngôn 21 : 4 )
_ Nhạo báng , ấy là tên của người kiêu căng cao cách ; nó cư xử cách xấc xược theo tánh kiêu ngạo của nó ( Châm ngôn 21 : 24 )
_ Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giêhôva , ấy là sự giàu có , sự tôn trọng và mạng sống ( Châm ngôn 22 : 4)
_ Chớ làm bạn với người hay giận ; chớ giao tế cùng kẻ cường bạo – E con tập theo đường lối nó , và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng ( Châm ngôn 22 : 24 – 25 )
_ Chớ phô mình trước mặt vua , và đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng – vì thà người ta nói cùng con rằng : Hãy lên đây , hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vua chúa , mà mắt con đã thấy ( Châm ngôn 25 : 6 – 7 )
_ Chớ vội gây ra điều tranh tụng , e rốt cuộc khi kẻ lân cận con đã làm con hổ thẹn , con sẽ chẳng biết làm chi (Châm ngôn 25 : 8 )
_ Chớ khoe khoang về ngày mai ; vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì – Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm ; để cho một người ngoài tán mỹ con , môi con đừng làm ( Châm ngôn 27 : 1 – 2)
_ Đá thì nặng , cát cũng nặng ; nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn cả hai – Sự căm gan vốn hung dữ , và cơn giận như nước tràn ra ; nhưng ai đứng nổi trước sự ghen ghét ? ( Châm ngôn 27 : 3 – 4 )
_ Lò thử bạc , dót thử vàng ; còn sự khen ngợi thử loài người ( Châm ngôn 27 : 21)
_ Người nào có lòng kiêu ngạo giục sự tranh cạnh ; nhưng kẻ nào tin cậy Đức Giêhôva sẽ được no nê ( Châm ngôn 28 : 25)
_ Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình ; nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại ( Châm ngôn 29 : 11)
_ Người hay giận gây ra điều tranh cạnh ; và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay – Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống ; nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh ( Châm ngôn 29 : 22 – 23)
_ Nếu ngươi có làm ngu dại mà tự cao kiêu ngạo , và nếu ngươi có ác tưởng , hãy đặt tay che miệng mình – vì ép sữa làm ra mỡ sữa , và đánh đập lỗ mũi bèn làm cho phun máu ; cũng vậy trêu chọc giận sanh điều tranh cạnh (Châm ngôn 30 : 32 – 33 )
_ Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó ; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo – Chớ vội giận , vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội (Truyền đạo 7 : 8 – 9 )
_ Nếu người cai quản nổi giận cùng ngươi , chớ lìa khỏi chỗ mình ; vì sự mềm mại ngăn ngừa được tội lỗi lớn ( Truyền đạo 10 : 4)
_ Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp cuống , sự kiêu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi ; trong ngày đó chỉ Đức Giêhôva là tôn trọng – Vì sẽ có một ngày của Đức Giêhôva vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng , ngạo mạn , tự cao ; nó sẽ bị hạ xuống (Êsai 2: 12)
_ Sự tự cao của loài người sẽ bị dằn xuống , và sự cậy mình của người ta sẽ bị hạ đi ; trong ngày đó chỉ Đức Giêhôva là tôn trọng ( Êsai 2 : 17)
_ Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan , tự mình xét đoán mình là thông sáng ! ( Êsai 5 : 21)
_ Đức Giêhôva phán : Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi , đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta – Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu , thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi , ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu ( Êsai 55 : 8 – 9)
_ Đấng cao cả , ở nơi đời đời vô cùng , danh Ngài là Thánh , có phán như vầy : Ta ngự trong nơi cao và thánh , với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường , đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn ( Êsai 57 : 15)
_ Gươm dao ở trên những người khoe khoang , chúng nó sẽ nên người dại dột ! Gươm dao ở trên những kẻ mạnh mẽ , chúng nó sẽ bị kinh khiếp ! ( Giêrêmi 50 : 36)
_ …; mọi công việc Ngài đều chân thật , các đường lối Ngài đều công bình ; và kẻ nào bước đi kiêu ngạo , Ngài có thể hạ nó xuống ( Đaniên 4 : 37b)
_ Nầy , lòng người kiêu ngạo , không có sự ngay thẳng trong nó ; song người công bình thì sống bởi đức tin mình ( Ha Ba Cúc 2 : 4)
_ … Môáp chắc sẽ giống như Sôđôm , và con cái Ammôn sẽ giống như Gômôrơ , thành ra một nơi đầy gai gốc , một hầm muối , một chỗ hoang vu đời đời ; …- Điều đó xãy đến cho chúng nó vì chúng nó kiêu ngạo , sỉ vả và khoe mình nghịch cùng dân của Đức Giêhôva vạn quân ( Sôphôni 2 : 9 – 10 )
_ Song ta bảo các ngươi , đừng chống cự kẻ dữ . Trái lại , nếu ai vả má bên hữu ngươi , hãy đưa má bên kia cho họ luôn – nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn , hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa – nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường , hãy đi hai dặm với họ ( Mathiơ 5 : 39 – 41 )
_ Đức Chúa Jesus gọi một đứa trẻ đến , để ở giữa môn đồ – mà phán rằng : Quả thật , ta nói cùng các ngươi , nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ , thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu – Vậy , hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy , sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng ( Mathiơ 18 : 2 – 4 )
_ …Trong các ngươi , kẻ nào muốn làm lớn , thì sẽ làm đầy tớ các ngươi – còn kẻ nào muốn làm đầu , thì sẽ làm tôi mọi các ngươi – Ay vậy , Con người đã đến , không phải để người ta hầu việc mình , song để mình hầu việc người ta , và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người ( Mathiơ 20 : 26b – 28 ) # (Mác 10 : 43 – 45)
_ Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống , còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên ( Mathiơ 23 : 12)
_ Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép ; và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng – Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ , và nhắc kẻ khiêm nhượng lên ( Luca 1 : 51 – 52 )
_ Bởi vì ai tự nhắc mình lên , sẽ phải hạ xuống , còn ai tự hạ mình xuống , sẽ được nhắc lên ( Luca 14 : 11)
_ Đầy tớ vâng lịnh mà làm , thì chủ có biết ơn gì nó chăng ? – Các ngươi cũng vậy , khi làm xong việc truyền phải làm , thì hãy nói rằng : Chúng tôi là đầy tớ vô ích ; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm ( Luca 17 : 9 – 10 )
_ Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình ( Luca 21 : 19 )
_ Vậy , nếu ta là Chúa , là Thầy , mà đã rửa chân cho các ngươi , thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau – Vì ta đã làm gương cho các ngươi , để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi – Quả thật , quả thật , ta nói cùng các ngươi , đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình , sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình – Ví bằng các ngươi biết những sự nầy , thì có phước , miễn là các ngươi làm theo ( Giăng 13 : 14 – 17 )
_ Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay , – không những muôn vật thôi , lại chúng ta , là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh , cũng than thở trong lòng , đang khi trông đợi sự làm con nuôi , tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy – Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy , nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi , ấy không phải là trông nữa : mình thấy rồi , sao còn trông làm chi ? – Song , nếu chúng ta trông điều mình không thấy , ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục ( Rôma 8 : 24 – 25 )
_ Ví bằng có một hai nhánh cắt đi , và ngươi vốn là cây ôlive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây ôlive – thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó . Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ , bèn là cái rễ chịu đựng ngươi – Ngươi sẽ nói rằng : Các nhánh đã bị cắt đi, để ta được tháp vào chỗ nó – Phải lắm ; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin , và ngươi nhờ đức tin mà còn ; chớ kiêu ngạo , hãy sợ hãi –Vì nếu ĐCT chẳng tiếc các nhánh nguyên , thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa ( Rôma 11 : 17 – 21)
_ Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi , tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ , nhưng phải có tâm tình tầm thường , y theo lượng đức tin mà ĐCT đã phú cho từng người (Rôma 12 : 3)
_ Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau ; đừng ước ao sự cao sang , nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng . Chớ cho mình là khôn ngoan ( Rôma 12 : 16)
_ Hỡi anh em , hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi , không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt , chẳng nhiều kẻ quyền thế , chẳng nhiều kẻ sang trọng – Nhưng ĐCT đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn ; ĐCT đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh – ĐCT đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian , cùng những sự không có , hầu cho làm những sự có ra không có – để chẳng ai khoe mình trước mặt ĐCT – Vả , ấy là nhờ Ngài , mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ , là Đấng mà ĐCT đã làm nên sự khôn ngoan , sự công bình , sự nên thánh , và sự cứu chuộc cho chúng ta – hầu cho , như có lời chép rằng : Ai khoe mình , hãy khoe mình trong Chúa ( I Côrinhtô 1 : 26 – 31 )
_ Thật , bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh , anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao ? ( I Côrinhtô 3 : 3 )
_ …Chớ vượt qua lời đã chép , và chớ sanh lòng kiêu ngạo , theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác – Bởi vì , ai phân biệt ngươi với người khác ? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao ? Nếu ngươi đã nhận lãnh , thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh ? ( I Côrinhtô 4 : 6b – 7)
_ Vì chưng ĐCT dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra , giống như kẻ sau rốt mọi người , giống như tù phải tội chết , làm trò cho thế gian , thiên sứ , loài người cùng xem vậy – Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ , nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ ; chúng tôi yếu đuối , anh em mạnh mẽ ; anh em quí trọng , chúng tôi khinh hèn – Cho đến bây giờ , chúng tôi vẫn chịu đói khát , trần mình , bị người ta vả trên mặt , lưu lạc rày đây mai đó – Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc ; khi bị rủa sả , chúng tôi chúc phước ; khi bị bắt bớ , chúng tôi nhịn nhục – khi bị vu oan , chúng tôi khuyên dỗ , chúng tôi giống như rác rến của thế gian , cặn bã của loài người , cho đến ngày nay ( ICôrinhtô 4 : 9 – 13 )
_ Nhưng ai khoe mình , hãy khoe mình trong Chúa – Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu , bèn là kẻ mà Chúa gởi gắm ( II Côrinhtô 10 : 17 – 18 )
_ Hỡi anh em , ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì , anh em là kẻ có Đức Thánh Linh , hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại ; chính mình anh em lại phải giữ , e cũng bị dỗ dành chăng – Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau , như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ – Vì nếu có ai , dầu mình không ra chi hết , mà cũng tưởng mình ra chi , ấy là mình dối lấy mình – Mỗi người phải thử xét việc làm của mình , thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi , chớ chẳng phải tại kẻ khác ( Galati 6 : 1 – 4 )
_ Vả , ấy là nhờ ân điển , bởi đức tin , mà anh em được cứu , điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của ĐCT – Ay chẳng phải bởi việc làm đâu , hầu cho không ai khoe mình – vì chúng ta là việc Ngài làm ra , đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà ĐCT đã sắm sẳn trước cho chúng ta làm theo ( Êphêsô 2 : 8 – 10 )
_ Vậy , tôi là kẻ tù trong Chúa , khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em – phải khiêm nhường đến điều , mềm mại đến điều , phải nhịn nhục , lấy lòng thương yêu mà chìu nhau – dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh ( Êphêsô 4 : 1 – 3 )
_ Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh , nhưng hãy khiêm nhường , coi người khác như tôn trọng hơn mình – Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình , nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa – Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có – Ngài vốn có hình ĐCT , song chẳng coi sự bình đẳng mình với ĐCT là sự nên nắm giữ; – chính Ngài đã tự bỏ mình đi , lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người ; – Ngài đã hiện ra như một người , tự hạ mình xuống , vâng phục cho đến chết , thậm chí chết trên cây thập tự – Cũng vì đó nên ĐCT đã đem Ngài lên rất cao , và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh – hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus , mọi đầu gối trên trời , dưới đất , bên dưới đất , thảy đều quì xuống – và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa , mà tôn vinh ĐCT , là Đức Chúa Cha ( Philíp 2 : 3 – 11)
_ Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn . Tôi lại còn nói nữa : Hãy vui mừng đi . – Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em . Chúa đã gần rồi – Chớ lo phiền chi hết , nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện , nài xin , và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho ĐCT ( Philíp 4 : 4 – 6 )
_ Vậy anh em là kẻ chọn lựa của ĐCT , là người thánh và rất yêu dấu của Ngài , hãy có lòng thương xót . Hãy mặc lấy sự nhân từ , khiêm nhượng , mềm mại , nhịn nhục ( Côlôse 3 : 12)
_ Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ , vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi – Vả , tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh ; nhưng phải ở tử tế với mọi người , có tài dạy dỗ , nhịn nhục , – dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả , mong rằng ĐCT ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật ( II Timôthê 2 : 23 – 25)
_ Chớ nói xấu ai , chớ tranh cạnh , hãy dung thứ , đối với mọi người tỏ ra cách mềm mại trọn vẹn ( Tít 3 : 2)
_ Vậy , chớ bỏ lòng dạn dĩ mình , vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho – Vì anh em cần phải nhịn nhục , hầu cho khi đã làm theo ý muốn ĐCT rồi , thì được như lời đã hứa cho mình ( Hêbơrơ 10 : 35 – 36)
_ Hỡi anh em , hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn – vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục – nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó , hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn , không thiếu thốn chút nào ( Gia cơ 1 : 2 – 4)
_ Hỡi anh em yêu dấu , anh em biết điều đó : người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói , chậm giận – vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của ĐCT – Vậy , hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại , đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em , là lời cứu được linh hồn của anh em (Gia cơ 1 : 19 – 21)
_ Vả , bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình , cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy ( Gia cơ 3 : 18 )
_ Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn nữa . Vì vậy , Kinh Thánh chép rằng : ĐCT chống cự kẻ kiêu ngạo , nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường ( Gia cơ 4 : 6)
_ Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa , thì Ngài sẽ nhắc anh em lên ( Gia Cơ 4 : 10)
_ Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình ! Phàm khoe khoang như vậy là xấu ( Gia cơ 4 : 16)
_ Hỡi anh em , vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến . Hãy xem kẻ làm ruộng : Họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa – Anh em cũng vậy , hãy nhịn nhục và bền lòng ; vì kỳ Chúa đến gần rồi ( Gia cơ 5 : 7 – 8 )
_ Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước . Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp , và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người ; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ ( Gia cơ 5 : 11 )
_ Cũng khuyên bọn trẻ tuổi , hãy phục theo các trưởng lão . Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường ; vì ĐCT chống cự kẻ kiêu ngạo , mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường – Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của ĐCT , hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên ( I Phierơ 5 : 5 – 6)

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*