songdoidoi

Giới Thiệu: “Mục đích của trang web “SỐNG ĐỜI ĐỜI” là giới thiệu với đồng bào thân mến một cuộc sống tốt đẹp lâu bền, một tương lai sáng lạn cho tất cả những ai tin nhận Đức Chúa Jesus. Tương lai sáng lạn huy hoàng này chính là Sống Đời Đời trong hạnh phúc với Cha Thiên Thượng. Cha Thiên Thượng yêu ta là những người con xa nhà, muốn đem ta trở về. Cha yêu ta vô cùng, yêu đến độ hi sinh Con yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus, cho Con vào đời để cứu ta bằng cách chết thay cho ta, vì tội của ta.”

Địa Chỉ: http://songdoidoi.com

 

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*