Giới Thiệu:“Tác giả quyển SỐNG VỚI CẢM XÚC là vợ của một mục sư, một nhân viên đầy sức thu hút, hiểu biết, kinh nghiệm và khôn ngoan. Trên hết, bà là một cố vấn đã được tôi luyện.
Nói chung, Sue Burham chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống của mình với từng phụ nữ cùng hoàn cảnh. Kết quả là một quyển sách hữu ích chứa đầy lời khuyên thực tiễn, được minh họa bằng những câu những chuyện thật dựa trên những phân đoạn Kinh Thánh thích hợp.”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*