Giới Thiệu: “Bạn tự hỏi khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, vì bây giờ bạn đã đi đến một quyết định. Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng và cầu nguyện khẩn thiết, bạn đã khẳng định rằng chàng thanh niên này hoặc cô thiếu nữ xinh xắn kia là người Chúa chọn cho bạn để chung sống trọn đời. Cuối cùng thì các bạn nhận ra rằng các bạn cần sự hiện diện và tình bầu bạn của nhau không phải chỉ bây giờ mà suốt cả cuộc đời. Không thể nào mường tượng được cuộc sống thiếu vắng người yêu dấu.”

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*