VietBible là chương trình học và nghiên cứu “Kinh Thánh” bằng tiếng Việt dành cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, giáo phái.
Với phiên bản đầu tiên dành cho thiết bị Android, Viet Bible có thể:

vietbible
– Đọc Kinh Thánh (bao gồm Cựu Ước và Tân Ước).

– Tra cứu các bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt như:
+ Bản Dịch Mới 2012 (BDM).
+ Bản dịch Phạm Xuân (BDPX).
+ Bản Phổ Thông (BPT).
+ Bản Dịch 2011 (DNB).
+ Bản Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ (GKPV).
+ Bản Hiện Đại (HD).
+ Bản Dịch 2005 (LHPLVS).
+ Bản Nhuận Chánh (NC).
+ Bản Truyền Thống 1926 (TT).
+ Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (TTHD).

– Các chức năng nghiên cứu Kinh Thánh như:
+ Thánh Kinh Giải Nghĩa.
+ Thánh Kinh Chú Giải.
+ Thánh Kinh Chú Thích.
+ Thánh Kinh Đối Chiếu.

– Thư viện sách – hỗ trợ hơn 600 tựa sách khác nhau như :
+ Bài Giảng Trên Núi. (VGM)
+ Bài Học Trường Chúa Nhật (MS Đoàn Văn Miêng).
+ Ba Ngôi Thiên Chúa (Viện Thần Học Việt Nam).
+ Bày Tỏ Đức Chúa Trời Qua Công Việc Của Bạn.
+ Bước Tìm Hiểu Trong Tình Yêu
+ Chúa Cứu Thế Tại Các Nẻo Đường Thập Tự (IFL).
+ Chứng Đạo (Viện Thần Học Việt Nam).
+ Cuộc Đời Chúa Cứu Thế – Giản Lược (HTTLVN).
+ Các Dân Tộc Và Tín Ngưỡng Của Họ.
+ Cây Gậy Của Người Chăn Bầy (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm).
+ Chúa Giê-xu – Người Lãnh Đạo Gương Mẫu.
+ Chuyện Hay Ý Đẹp (Mục sư Nguyễn Văn Bình).
+ Chúa Giê-xu, Cứu Chúa Của Chúng Ta (IFL).
+ Các Kỹ Năng Lãnh Đạo Tập Thể.
+ Chiến Lược Hội Thánh Tăng Trưởng
+ Cẩm Nang Nhóm Nhỏ.
+ Cẩm Nang Nhóm Trưởng (Nhóm Thông Công).
+ Cầu Nguyện Và Thờ Phượng.
+ Đạo. (VGM)
+ Đạo Đức Học.
+ Dẫn Nhập Các Sách Tân Ước.
+ Đời Sống Tình Yêu Của Đôi Lứa.
+ Đem Thiên Đàng Vào Địa Ngục.
+ Đào Tạo Người Lãnh Đạo.
+ Đại Tiên Tri (HTTLVN).
+ Giảng Đạo Và Dạy Đạo.
+ Tin Lành Giăng.
+ Hướng Dẫn Học Kinh Thánh Nhóm (Viện Thần Học).
+ Hôn Nhân Thánh.
+ Huyền Nhiệm Về Đức Thánh Linh.
+ Hôn Nhân Và Gia Đình.
+ Hội Thánh Của Ta (Liên Hữu Tin Lành Việt Nam).
+ Hành Trình Của Trái Tim.
+ Hội Thánh Theo Đúng Mục Đích (Rick Warren).
+ Hành Trang Vào Nước Trời.
+ Kiêng Ăn.
+ Khải Đạo.
+ Kinh Doanh.
+ Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Qua Các Lời Tiên Tri.
+ Khoa Học và Kinh Thánh (Viện Thần Học Việt Nam).
+ Kinh Nghiệm Chúa Mỗi Ngày.
+ Khôn Ngoan Thực Tiễn.
+ Kinh Thánh Hằng Ngày.
+ Luật của Đức Chúa Trời.
+ Lý Do Tôi Tin. (VGM)
+ Lược Khảo các biến cố Tận Thế.
+ Liệu Pháp Agape.
+ Lịch sử Cơ Đốc Giáo Việt Nam.
+ Lịch sử quyển Kinh Thánh.
+ Lịch sử Hội Thánh.
+ Lịch sử một số bài Thánh Ca.
+ Lai Thế Học.
+ Phúc Âm Luca và Giăng.
+ Môn Đệ Hóa.
+ Mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.
+ Mạc khải phổ quát về Đức Chúa Trời.
+ Mỗi ngày với Chúa.
+ Những điều khó hiểu trong Thánh Kinh.
+ Ngũ Kinh.
+ Nếu không chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời.
+ Người lãnh đạo biết nhìn nhận.
+ Ngỡ Là Yêu.
+ Những Người Cầu Thay.
+ Nguyên Tắc Của Cải.
+ Nguyên Tắc Dạy Dỗ.
+ Nguyên Tắc Giảng Dạy.
+ Phương Pháp Học Kinh Thánh.
+ Phương Pháp Soạn Bài Giảng.
+ Quản Lý Tiền Bạc.
+ Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện.
+ Sự Cứu Chuộc.
+ Sứ Điệp Giáng SInh.
+ Sách Lời Hứa.
+ Sống Theo Đúng Mục Đích.
+ Truyền bá Tin Lành thời Cựu Ước.
+ Tính Dục,
+ Theo Dấu Chân Chúa.
+ Tự Điển Thần Học.
+ Triết Học Đông Phương.
+ Thần Học Tin Lành.
+ Tôi Là Ai? (VGM)
+ Thuật Lãnh Đạo.
+ Tấm Lòng Lãnh Đạo.
+ Tin Lành là gì?
+ Từ Ma Thuật Đến Đấng Christ.
+ Thỏ Thẻ Cùng Cha.
+ Tôi Tin Đức Thánh Linh.
+ Thuyết Tiến Hóa.
+ Tiểu Tiên Tri.
+ Tình Yêu Nào?
+ Vì Sao Chúng Ta Tin. (VGM)
+ Vụ Trụ Có Khởi Thủy Không

Link Tải: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vietbible.kinhthanh

Website chính thức: http://vietbible100.com
Facebook: https://www.facebook.com/viet.bible
Email liên lạc: admin.vb@vietbible100.com

Comments: no replies

Join in: leave your comment

Rating*